Buscar este blog

sábado, 23 de diciembre de 2017

PARROQUIA GISTAIN - 1897 - Confirmados (2)

                            
Parroquia de GISTAIN
LIBRO DE CONFIRMADOS (2)
                                                                                   25 de Mayo de 1897


NOMBRE
APELLIDO 1°
APELLIDO 2°
1897
NOMBRE PADRE
NOMBRE MADRE
Teresa
AUSED
BALLARIN
José
Teresa
Joaquina
AUSED
BALLARIN
José
Teresa
José
BAILA
CAZCARRA
Domingo
Joaquina
Ramon
BAILA
CAZCARRA
Domingo
Joaquina
Manuela
BAILA
CAZCARRA
Domingo
Joaquina
José
BALLARIN
BALLARIN
José
Maria
Joaquin
BALLARIN
BALLARIN
José
Maria
Antonio
BALLARIN
BALLARIN
José
Maria
Manuela
BALLARIN
BALLARIN
José
Maria
Joaquina
BALLARIN
BALLARIN
Agustin
Teresa
Vicente
BALLARIN
CASTILLO
Ramon
Joaquina
Vicente
BALLARIN
CASTILLO
José
Joaquina
Antonio
BALLARIN
CASTILLO
Ramon
Joaquina
José
BALLARIN
CASTILLO
Ramon
Joaquina
Manuela
BALLARIN
CASTILLO
José
Joaquina
Ramona
BALLARIN
CASTILLO
Ramon
Joaquina
Teresa
BALLARIN
CAZCARRA
Antonio
Teresa
Manuela
BALLARIN
FERRER
José
Manuela
Ramon
BALLARIN
GARCES
Antonio
Joaquina
Vicente
BALLARIN
GARCES
Antonio
Joaquina
Vicenta
BALLARIN
GARCES
José
Maria
Maria
BALLARIN
GARCES
José
Maria
José
BALLARIN
MUR
Antonio
Maria
Joaquin
BALLARIN
PEREZ
Joaquin
Maria
Maria
BALLARIN
PEREZ
Joaquin
Maria
Pascual José
BARRAU
BERNAD
José
Maria
Teresa
BARRAU
ZUERAS
Antonio
Teresa
Antonio
BERNAD
BARRAU
Ramon
Angela
Joaquin
BERNAD
BARRAU
Ramon
Angela
José
BERNAD
BARRAU
Ramon
Angela
Maria
BERNAD
BARRAU
Ramon
Angela
Joaquin
BERNAD
BIELSA
Ramon
Maria
Antonio
BERNAD
BIELSA
Ramon
Maria
Pascual
BERNAD
BIELSA
Ramon
Maria
Maria
BERNAD
BIELSA
José
Joaquina
Maria
BERNAD
BIELSA
Ramon
Maria
Maria
BERNAD
BRUNED
Joaquin
Maria
Maria
BERNAD
MUR
Ramon
Maria
Joaquin
BIELSA
BALLARIN
José
Joaquina
Teresa
BIELSA
BALLARIN
José
Joaquina
Antonio
BIELSA
BARRAU
José
Antonia
Joaquin
BIELSA
BIELSA
Joaquin
Teresa
Joaquin
BIELSA
BIELSA
José
Joaquina
Miguel
BIELSA
BIELSA
Ramon
Vicenta
Ramon
BIELSA
BIELSA
Ramon
Vicenta
José
BIELSA
BIELSA
Joaquin
Vicenta
Maria
BIELSA
BIELSA
Joaquin
Teresa
Maria
BIELSA
BIELSA
Ramon
Vicenta
Teresa
BIELSA
BIELSA
Joaquin
Teresa
Fabian
BIELSA
CASTILLO
Fabian
Maria
José
BIELSA
CASTILLO
Joaquin
Joaquina
Maria
BIELSA
CASTILLO
José
Ramona
Ramon
BIELSA
CAZCARRA
Joaquin
Maria
José
BIELSA
CAZCARRA
Antonio
Maria
Antonio
BIELSA
CAZCARRA
Joaquin
Maria
Antonio
BIELSA
CAZCARRA
Antonio
Maria
Joaquin Felipe
BIELSA
CAZCARRA
Joaquin
Maria
Teresa
BIELSA
CAZCARRA
Joaquin
Maria
Joaquina
BIELSA
CAZCARRA
Joaquin
Maria
Maria
BIELSA
CAZCARRA
Antonio
Maria
Antonia
BIELSA
CAZCARRA
Antonio
Maria
Fabian
BIELSA
FERRER
Joaquin
Teresa
Teresa
BIELSA
FERRER
Joaquin
Teresa
Joaquin
BRUNED
BIELSA
Joaquin
Joaquina
Joaquina
BRUNED
BIELSA
José
Joaquina
Joaquin
BRUNED
CAZCARRA
José
Maria
José
BRUNED
CAZCARRA
José
Maria
José
BRUNED
ESCALONA
Joaquin
Manuela
Joaquin
BRUNED
ESCALONA
Joaquin
Manuela
Ramona
BRUNED
ESCALONA
Joaquin
Manuela
Manuela
BRUNED
ESCALONA
Joaquin
Manuela
Vicente
BRUNED
MIR
Joaquin
Raimunda
Joaquin
BRUNED
MIR
Joaquin
Raimunda
Trinidad
BRUNED
MUR
Joaquin
Raimunda
Joaquina
BRUNED
PEREZ
Joaquin
Maria
Joaquin
BRUNED
RINS
Francisco
Raimunda
Teresa
CASTILLO
BERNAD
José
Joaquina
Antonio
CASTILLO
PARDINA
Antonio
Raimunda
Vicente
CAZCARRA
BALLARIN
Joaquin
Manuela
Maria
CAZCARRA
BALLARIN
Joaquin
Manuela
José
CAZCARRA
BIELSA
Antonio
Maria
Ramon
CAZCARRA
BIELSA
Antonio
Maria
Antonio Bruno
CAZCARRA
BIELSA
Antonio
Maria
Ramon
CAZCARRA
BIELSA
Pascual
Maria
José
CAZCARRA
BIELSA
Pascual
Maria
Joaquina
CAZCARRA
BIELSA
Antonio
Maria
Joaquin
CAZCARRA
CASTILLO
José
Teresa
Antonio
CAZCARRA
GABAS
Joaquin
Ramona
Joaquina
CAZCARRA
GABAS
Joaquin
Ramona
Antonio
CAZCARRA
GUILLEN
Joaquin
Maria
Antonio
CAZCARRA
GUILLEN
Antonio
Antonia
Joaquin
CAZCARRA
GUILLEN
Joaquin
Maria
Joaquina
CAZCARRA
GUILLEN
José
Dorotea
Antonia
CAZCARRA
GUILLEN
Joaquin
Maria
Joaquina
CAZCARRA
GUILLEN
Joaquin
Maria
Maria
CAZCARRA
GUILLEN
Joaquin
Maria
Josefa
CAZCARRA
GUILLEN
Antonio
Josefa
Ramon
CAZCARRA
MUR
Joaquin
Maria
Joaquin
CAZCARRA
MUR
Joaquin
Maria
Baltasar
CAZCARRA
PALACIN
Antonio
Teresa
Raimunda
CAZCARRA
PALACIN
Joaquin
Maria
Ramon
CAZCARRA
PERE
Santiago
Maria
Joaquin
CAZCARRA
PLANA
Miguel
Maria
Miguel
CAZCARRA
PLANA
Miguel
Maria
Joaquin
CAZCARRA
TURMO
Vicente
Antonia
José
CAZCARRA
VILLA
Ramon
Joaquina
Agustina
CAZCARRA
VILLA
Ramon
Maria
Catalina
DUESO
MUR
José
Catalina
Maria
ESCALONA
BERNAD
Joaquin
Maria
Agustina Joaquina
ESCALONA
BERNAD
Joaquin
Maria
Joaquina
ESCALONA
BIELSA
Joaquin
Joaquina
Pascual
ESCALONA
BRUNED
Joaquin
Maria
Vicente
ESCALONA
BRUNED
Joaquin
Maria
Manuela
ESCALONA
CASTILLO
Santiago
Maria
Antonio
ESCALONA
CAZCARRA
José
Josefa
José
FALCETO
LANZON
José
Salvadora
Joaquina
FALCETO
LANZON
José
Salvadora
Mariano
FERRER
BIELSA
Vicente
Joaquina
Maria del Carmen
FERRER
BIELSA
Vicente
Joaquina
Manuela
FERRER
BIELSA
Vicente
Joaquina
Josefina
FUMANAL
MUR
Joaquin
Maria
Joaquin
GABAS
BARRAU
Manuel
Joaquina
José
GABAS
BARRAU
Manuel
Joaquina
Antonio
GABAS
BARRAU
Manuel
Joaquina
Ramon
GABAS
BARRAU
Manuel
Joaquina
Joaquina
GABAS
BARRAU
Manuel
Joaquina
José
GABAS
BRUNED
José
Maria
Maria
GABAS
BRUNED
Antonio
Maria
Ramon
GABAS
FERRER
Joaquin
Joaquina
Joaquin
GABAS
FERRER
Joaquin
Joaquina
Joaquina
GABAS
FERRER
Joaquin
Joaquina
Maria
GABAS
FERRER
Joaquin
Joaquina
Manuel
GABAS
GABAS
José
Maria
Joaquina
GABAS
ZUERAS
Joaquin
Teresa
Maria
GARCES
PLANA
José
Maria
Maria
GARCES
VILLA
Juan
Maria
Joaquin
GUILLEN
BERNAD
Vicente
Agustina
Ramon
GUILLEN
BERNAD
Vicente
Agustina
Vicente
GUILLEN
BERNAD
Vicente
Agustina
Maria del Carmen
GUILLEN
BERNAD
José
Joaquina
Antonio
GUILLEN
BIELSA
Antonio
Antonia
Joaquina
GUILLEN
BIELSA
Antonio
Antonia
Joaquina
GUILLEN
BIELSA
Joaquin
Joaquina
José
GUILLEN
CASTILLO
Joaquin (San Juan)
Maria (San Juan)
Joaquin
GUILLEN
CASTILLO
Joaquin
Maria
Maria
GUILLEN
ESCALONA
Antonio
Joaquina
Joaquin
GUILLEN
PALACIN
José
Maria
Antonia
GUILLEN
PALACIN
José
Maria
Teresa
GUILLEN
PALACIN
José
Maria
José
GUILLEN
PARDINA
Vicente
Joaquina
Vicente
GUILLEN
PARDINA
Vicente
Joaquina
Pascual
GUILLEN
RINS
Pascual
Teresa
Teresa
GUILLEN
RINS
Pascual
Teresa
Joaquina
GUILLEN
ZUERAS
Santiago
Teresa
Raimunda
GUILLEN
ZUERAS
Santiago
Teresa
M° del Carmen Josefa Francisca
LAGUNA
BERGUA
Don Pedro
Dna Carmen
Juana Vicenta Dol.
LAGUNA
BERGUA
Don Pedro
Dna Carmen
Joaquin
LOSTE
ESCALONA
Baltasar
Maria
Baltasar
LOSTE
ESCALONA
Baltasar
Maria
José
LOSTE
ESCALONA
Baltasar
Maria
Ramon
LOSTE
ESCALONA
Baltasar
Maria
Maria
LOSTE
ESCALONA
Baltasar
Maria
Raimunda
MIR
PARDINA
Vicente
Maria
Lorenzo
MUR
CAZCARRA
Lorenzo
Maria
Joaquina
MUR
CAZCARRA
Lorenzo
Maria
Teresa
MUR
CAZCARRA
Lorenzo
Maria
Maria
MUR
CAZCARRA
Lorenzo
Maria
Manuela
MUR
CAZCARRA
Lorenzo
Maria
Vicente
MUR
GISTAU
Joaquin
Joaquina
Antonio
MUR
GISTAU
Joaquin
Joaquina
José
PALACIN
BIELSA
Joaquin
Joaquina
José
PALACIN
BIELSA
Joaquin
Maria
Joaquin
PALACIN
CASTILLO
José
Antonia
José
PALACIN
CASTILLO
José
Antonia
Maria
PALACIN
CASTILLO
José
Antonia
Antonia
PALACIN
CASTILLO
José
Antonia
Joaquina
PALACIN
CASTILLO
José
Antonia
Antonia
PALACIN
CASTILLO
José
Antonia
Antonio
PALACIN
GUILLEN
Vicente
Joaquina
José
PALACIN
GUILLEN
José
Joaquina
Antonia
PALACIN
GUILLEN
Vicente
Joaquina
Joaquina
PALACIN
GUILLEN
José
Joaquina
Vicenta
PALACIN
GUILLEN
José
Joaquina
Teresa
PALACIN
GUILLEN
Vicente
Joaquina
Ramon
PARDINA
BIELSA
José
Joaquina
Antonia
PARDINA
BIELSA
José
Joaquina
Maria
PARDINA
BIELSA
José
Joaquina
Fabian
PARDINA
MIR
Fabian
Teresa
Joaquin
PARDINA
MIR
Fabian
Teresa
Maria
PARDINA
MIR
Fabian
Teresa
Teresa
PARDINA
MIR
Fabian
Teresa
Manuela
PARDINA
MIR
Fabian
Teresa
Joaquin
PERE
BRUNED
Antonio
Joaquina
Mariano
PERE
BRUNED
Antonio
Joaquina
Lucia
PERE
BRUNED
Antonio
Joaquina
Joaquina
PERE
BRUNED
Antonio
Joaquina
Joaquin
PERE
GUILLEN
Antonio
Ana
Maria
PERE
GUILLEN
Antonio
Ana
José
PERE
MUR
Vicente
Joaquina
Ramon
PERE
VILLA
José
Teresa
Maria
PERE
VILLA
José
Teresa
Vicente
PLANA
BRUNED
José
Maria
Antonia
PLANA
FERRER
Mariano
Maria
José
PLANA
ZUERAS
Joaquin
Teresa
Teresa
PLANA
ZUERAS
Joaquin
Teresa
Maria
PLANA
ZUERAS
Joaquin
Teresa
Joaquin Pedro
PUERTOLAS
GUILLEN
Joaquin
Joaquina
José
PUERTOLAS
GUILLEN
Joaquin
Joaquina
Joaquin
ROGER
BIELSA
José
Joaquina
Mariano
ROGER
PLANA
Joaquin
Manuela
Joaquin
ROGER
PLANA
Joaquin
Manuela
Ramona
SALUDAS
MUR
Ramon (Senes)
Maria (Senes)
Francisco
SALUDAS
BAQUER
Juan Antonio (Sin)
Teresa (Sin)
Antonio
SANZ
BIELSA
Miguel
Maria
Maria
SANZ
BIELSA
Miguel
Maria
Joaquin
SESE
ESCALONA
Joaquin
Teresa
Maria
SESE
ESCALONA
Joaquin
Teresa
Antonio
SESE
GUILLEN
Joaquin
Teresa
Maria
SESE
GUILLEN
Joaquin
Teresa
Joaquin
SESE
PLANA
Antonio
Manuela
Maria
SOLANS
CALLAU
Lorenzo
Maria
Maria
VILA
CASTILLO
Joaquin
Maria
Joaquina
VILA
CASTILLO
Joaquin
Maria
Ramon
VILA
MUR
Ramon
Maria
Ramon
VILA
VILLA
Mariano
Raimunda
Joaquin
VILLA
BRUNED
José
Antonia
Vicente
VILLA
GUILLEN
Vicente
Maria
José
VILLA
GUILLEN
Vicente
Maria
Joaquina
VILLEGA
GABAS
Antonio
Maria
Maria
VILLEGA
GABAS
Antonio
Maria
José
VISPE
BARRAU
Antonio
Maria
Antonio
VISPE
BARRAU
Antonio
Maria
José
VISPE
BIELSA
José
Maria
Joaquina
VISPE
BIELSA
José
Maria
Teresa
VISPE
BIELSA
José
Maria
José
VISPE
CALLAU
Manuel
Josefa
Antonia
ZUERAS
BERNAD
José
Maria
Antonia
ZUERAS
GABAS
Joaquin
Maria
Joaquin
ZUERAS
MORE
Antonio
Teresa

No hay comentarios:

Publicar un comentario